Giới thiệu và cách sử dụng điểm tích lũy

Điểm tích lũyCredit tích lũy chỉ áp dụng cho thành viên đăng ký tài khoản. Thành viên khách hàng thân thiết được chia thành 3 cấp: Cấp thành viên, Cấp xanh và Cấp hồng

Với mỗi đơn hàng khách hàng thanh toán thành công, tổng số tiền khách hàng thanh toán được quy đổi thành Điểm tích lũy

Ở mỗi mức Điểm tích lũy nhất định, YF tặng lại Credit tích lũy cho khách. Credit tích lũy là tiền mua hàng khách hàng có thể sử dụng để mua hàng cho những đơn hàng tiếp theo

Đơn vị tính cho Điểm tích lũy và Credit tích lũy là 1 điểm = 1.000VNĐ

1. Cấp thành viên:

Trong 4.000 ĐIỂM TÍCH LŨY đầu tiên (tương ứng với 4.000.000VNĐ khách hàng đã thanh toán), khách hàng ở Cấp Thành Viên

 • Trong Cấp Thành Viên, mỗi 1.000 ĐIỂM TÍCH LŨY (tương ứng với 1.000.000VNĐ khách hàng đã thanh toán), khách hàng nhận được 50 CREDIT TÍCH LŨY (tương ứng với 50.000VNĐ)

 

2. Cấp Xanh

Khi khách hàng cán mốc 5.000 ĐIỂM TÍCH LŨY (tương ứng với 5.000.000VNĐ khách hàng đã thanh toán), khách hàng được nâng lên Cấp Xanh.

Lợi ích Cấp Xanh:

 • Với mỗi 200 ĐIỂM TÍCH LŨY (tương ứng với 200.000VNĐ khách hàng thanh toán), khách hàng nhận được 10 CREDIT TÍCH LŨY (tương ứng với 10.000VNĐ)
 • Giảm 10% vào ngày sinh nhật đăng ký
 • Ưu tiên giảm một số chương trình trong năm

 

3. Cấp Hồng

Khi khách hàng cán mốc 15.000 ĐIỂM TÍCH LŨY (tương ứng với 15.000.000VNĐ khách hàng đã thanh toán), khách hàng được nâng lên Cấp Hồng.

Lợi ích Cấp Hồng:

 • Với mỗi 200 ĐIỂM TÍCH LŨY (tương ứng với 200.000VNĐ khách hàng thanh toán), khách hàng nhận được 20 CREDIT TÍCH LŨY (tương ứng với 20.000 VNĐ)
 • Giảm 15% vào ngày sinh nhật đăng ký
 • Ưu tiên giảm một số chương trình trong năm

LƯU Ý:

 1. Đối với website, YF chỉ thể hiện Credit tích lũy của khách hàng. Nếu khách hàng có nhu cầu biết về Điểm tích lũy của mình, xin liên hệ HOTLINE 094 456 5777. Khách hàng vui lòng cung cấp số điện thoại để YF có thể cập nhật Điểm tích lũy cho khách hàng
 2. Chỉ có sản phẩm NGUYÊN GIÁ mới áp dụng tích lũy điểm
 3. Credit tích lũy không thể quy đổi bằng tiền mặt
 4. Credit tích lũy không được sang nhượng cho bất kỳ cá nhân nào khác
 5. Credit tích lũy không hạn chế số tiền được sử dụng và được dùng cho cả đơn hàng giảm giá hoặc nguyên giá
 6. Nếu có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ HOTLINE 094 456 577 hoặc EMAIL yf.salesonline@gmail.com