CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

03:29 21/04/2023

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

ĐĂNG KÍ MIỄN PHÍ THẺ THÀNH VIÊN TẠI HỆ THỐNG CỬA HÀNG YF

Vui lòng xuất trình CMND hoặc Passport (đối với người nước ngoài) khi đăng kí.

THẺ

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

THẺ THÀNH VIÊN

(THẺ XANH)

THẺ VIP

(THẺ HỒNG)

Được cấp với bất kì hoá đơn

1.000đ = 1 điểm

4.000 điểm = 200 credit

1 credit =  1.000đ mua hàng

5.000 điểm được nâng cấp lên THẺ THÀNH VIÊN

Phí cấp lại thẻ: 15.000đ

1.000đ = 1 điểm

200 điểm = 10 credit

Sinh nhật: giảm 10% sản phẩm nguyên giá

15.000 điểm được nâng cấp lên THẺ VIP

Phí cấp lại thẻ: 15.000đ

1.000đ = 1 điểm

200 điểm = 20 credit

Sinh nhật: giảm 20% sản phẩm nguyên giá

Phí cấp lại thẻ lần 1: Miễn phí

Phí cấp lại thẻ từ lần 2: 15.000đ

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Thẻ chỉ được cấp cho công dân Việt Nam có CMND, người nước ngoài có Passport hoặc tổ chức/doanh nghiệp, mỗi khách hàng chỉ sở hữu một (01) mã số thẻ.

Khách hàng xuất trình thẻ sẽ được tích điểm và sử dụng điểm quy đổi. Với khách hàng không xuất trình thẻ chỉ được tích luỹ điểm.

Điểm mua hàng được tính từ Tổng số tiền mặt thanh toán trên hoá đơn (không tính Voucher, phiếu mua hàng)

Hệ số qui đổi là 1.000đ = 1 Điểm mua hàng.

Điểm mua hàng tích luỹ theo từng năm và được dùng để xét cấp độ và các quyền lợi trong năm đó. Quá trình tích luỹ sẽ bắt đầu lại từ đầu khi sang năm mới.

Quà sinh nhật: Giảm giá 10% sản phẩm nguyên giá đối với Thẻ xanh, Giảm giá 15% sản phẩm nguyên giá đối với Thẻ hồng, áp dụng 1 lần cho hoá đơn trong ngày.

Khách hàng vui lòng xuất trình thẻ và CMND/Passport khi nhận quyền lợi hoặc thực hiện thủ tục hồ sơ. Trường hợp khách hàng là tổ chức/doanh nghiệp, cá nhân đại diện phải xuất trình giấy giới thiệu.

Thẻ là tài sản của YF cấp cho khách hàng. Trường hợp mất thẻ, vui lòng liên hệ cửa hàng YF gần nhất để làm thủ tục cấp lại thẻ với chi phí là 15.000đ đối với khách hàng cấp lại Thẻ thành viên và Thẻ xanh, miễn phí cấp lại lần 1 đối với khách hàng cấp lại Thẻ hồng.

Thẻ không phát sinh doanh số trong 01 (một) năm với điểm tích luỹ tối thiểu 500 sẽ bị khoá loại khỏi chương trình.

 Thời gian quy đổi điểm đến hết ngày 31/12.

YF không chịu trách nhiệm giải quyết các quyền lợi của khách hàng nếu thông tin hồ sơ do khách hàng cung cấp không đầy đủ và chính xác, hoặc nếu quá thời hạn nhận quyền lợi theo quy định tại thể lệ chương trình.

YF được quyền chấm dứt việc sử dụng thẻ của khách hàng khi đã giải quyết xong các quyền lợi liên quan đến điểm tích luỹ của khách hàng.

Thể lệ chương trình có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ cửa hàng gần nhất hoặc qua Hotline 094.456.5777